Què és l’autoconsum? A l’Espai de l’Estalvi

0
1246

Sorgeix així la nova figura anomenada “Prosumer” que és el productor – consumidor que genera i gestiona l’energia que produeix


Vivim un moment de transició cap a models renovables i sostenibles que han de promoure una reducció d’emissions de CO2. En aquesta línia, l’autoconsum ens permet obrir nous espais a la generació energètica sostenible, com els terrats o les teulades, per consum propi o compartit.

Hi ha múltiples solucions per muntar una instal· lació a les llars particulars. En els darrers anys la tecnologia ha millorat eficiència i s’han abaratit en costos de manera que es redueixen els terminis d’amortització. Les empreses són les que ja han iniciat aquest camí i ho estan aplicant cada vegada més perquè consumeixen l’energia durant les hores que la generen i això els fa més rentable la inversió.

La generació varia al llarg de l’any, de les condicions climàtiques i de les hores del dia i en general la corba de producció energètica no solen coincidir amb els moments de màxim consum com són els ves· pres i les nits. És per això que la tecnologia avança en el desenvolupament de bateries amb major capa· citat d’emmagatzematge que permeten poder fer ús de l’excedent generat quan més convingui o bolcar l’energia al sistema i que es retribueixi o com· pensi a la factura.

CANVI DE MODEL. Sorgeix així la nova figura anomenada “Prosumer” que és el productor – consumidor que genera i gestiona l’energia que produeix. Passa, doncs, a tenir un paper actiu en les decisions respecte a quan emmagatzemar l’energia generada, quan bolcar l’excendent, quan vol consumir directament de la seva pròpia producció o quan vol agafar energia que li arriba de la xarxa.

Leave a Reply

avatar
   
Notificar-li