Nous espais de participació, innovació i acció ciutadana

0
1795

Si partim de la base que la innovació ciutadana es demostra fonamental per abordar situacions de crisi, de canvis i d’incertesa, ens hem de preguntar com impulsar-la, estendre-la, sostenir-la més enllà dels moments d’emergència, i com crear les condicions propícies perquè la innovació ciutadana es converteixi en un element clau a l’oasi empordanès.

Davant aquesta situació ens preguntem amb quins reptes, necessitats, possibilitats i dificultats ens trobem per aconseguir-ho. Sabem que hi ha una base i una cultura comuna implícites (la tradició d’associacionisme a Catalunya en general i a l’Empordà en concret, no cal explicar-la!) però, al meu entendre, falta actualment un veritable treball d’articulació col·lectiva per alinear esforços; combinar sabers; generar i connectar comunitats; compartir recursos i comprometre’s amb el desenvolupament d’espais, eines i programes comuns; impulsar projectes, qualificar processos i avaluar resultats.

Em repeteixo la pregunta: davant aquesta situació, amb quins reptes, necessitats, possibilitats, dificultats ens trobem per aconseguir-ho? I em venen al cap alguns exemples: traves administratives i burocràtiques; manca de costum i protocols que afavoreixin la gestió compartida i distribuïda de capitals; manca d’infraestructures i recursos comuns; desajust d’agendes pròpies (a escala programàtica quant a contingut i dedicació); insuficient reconeixement i enteniment de les diverses naturaleses, condicions materials i situacions dels agents implicats; competència per a la visibilitat i la captació de recursos; capacitat de convocar i fer implicar la ciutadania, manca d’experiència de treball compartit, etc.

Aconseguir un desenvolupament sostenible a escala local requereix espais i processos per a la participació ciutadana, el debat i la presa de decisions. I en aquest sentit els governs locals tenen una posició privilegiada per fomentar activament el debat i el treball democràtic. Els governs locals poden activar espais i fomentar processos perquè la ciutadania exerceixi els seus drets, ampliï les seves capacitats, protagonitzi el present i decideixi el futur. I iniciar així l’aplicació de noves fórmules de generació de projectes, amb una major implicació per part de la ciutadania. Aquesta proposta de nous projectes implica impulsar la creació de nous espais de participació, innovació i acció ciutadana i per a mi la fórmula de laboratoris ciutadans és un espai òptim per fer-ho, ja que aporten noves perspectives i metodologies per cercar solucions innovadores als reptes proposats.

Un laboratori social es defineix com un entorn d’innovació impulsat per la ciutadania on els usuaris i productors cocreen la innovació en un ecosistema de confiança i obert, que permet generar projectes d’innovació social, però també ho pot ser de negocis. És un espai per generar idees i projectes des de la col·laboració estrictament social però també econòmica i de negoci. En un laboratori social les persones que hi participen complementen experteses per trobar solucions i per superar reptes socials, econòmics i sostenibles, d’integració, de feminismes, de sostenibilitat, sobre la crisi mediambiental, d’educació, de cultura, etc. És un laboratori comunitari de cocreació. Un laboratori de debat, treball i acció en què es transforma amb noves metodologies d’innovació de treball que permeten: crear comunitat, teixir aliances, enfortir vincles comunitaris per descobrir noves solucions, projectes transgressors als reptes socials marcats amb un impacte real i efectiu.

Cal impulsar doncs aquests nous espais de participació, innovació i acció ciutadana, i per activar-ho es fa necessari un impuls públic o privat primer per ordenar i prioritzar temes clau, possibilitats i prioritats; i en segon lloc per marcar-nos una possible agenda de treball per iniciar i activar laboratoris ciutadans que articulin i fomentin la innovació ciutadana a la comarca.

Leave a Reply

avatar
   
Notificar-li