L’Alt Empordà és la comarca amb un percentatge més baix de morts per covid

0
1772

També és el territori amb l’esperança de vida més alta de la demarcació de Girona: el 2020 era de 83 anys de mitjana


L’Alt Empordà és la comarca on durant el 2020 van morir menys persones afectades per la covid-19 de tota la demarcació, i també de bona part de Catalunya. Aquesta és una de les principals dades que s’extreu del Pla de Salut de la Regió Sanitària de Girona 2021-2025; un document elaborat pel Departament de Salut de la Generalitat, que basant-se en quatre grans estratègies, defineix 15 eixos d’actuació, 50 objectius i 176 accions específiques per millorar la salut i la qualitat de vida de la població de la regió en els propers anys.

El de la Regió Sanitària de Girona és una versió territorial del Pla de Salut de Catalunya, que es va aprovar el mes de desembre passat. I incideix en les necessitats del nostre territori a partir d’una diagnosi específica que analitza diversos factors poblacionals i de salut.

Algunes de les característiques més destacades que revela la radiografia gironina són la dispersió territorial de la població, la gran proporció de població estrangera que hi ha, un fort impacte de la població estacional, i l’envelliment de la ciutadania i, per tant, una major prevalença a la cronicitat. I les quatre estratègies se centren en la igualtat d’oportunitats en salut al llarg de la vida, els entorns saludables, la integració de l’atenció a la salut i les palanques de canvi transversals i transformadores.

RADIOGRAFIA COMARCAL. Per definir els seus eixos d’actuació, objectius i accions específiques, el pla es basa en una radiografia de tota la regió. Concretament, valora el context poblacional i fa una anàlisi de la salut comarca per comarca, amb dades referents al 2020.

Aquell any, a l’Alt Empordà hi havia 139.627 persones, el 18,48% de les quals tenien 65 anys o més. Això vol dir que l’índex d’envelliment és molt similar a la mitjana de la regió sanitària (18,45%). La taxa de fecunditat (nombre d’infants nascuts vius per cada 1.000 dones d’entre 15 i 49 anys) era del 38,17, xifra que representa un lleu descens respecte del 2019 (39,32), però continua sent de les més altes de la regió, només per darrere del Gironès.

La nostra comarca destaca també pel seu elevat percentatge de població estrangera, que amb un 24,08% supera de llarg la mitjana catalana (15,41%). A més, a l’estiu del 2020, la població de l’Alt Empordà va augmentar un 17% (per l’arribada de turistes de llarga estada i propietaris de segones residències); un percentatge considerable, però molt inferior al de l’estiu del 2019 (precovid), que va ser del 33,8%.

Paral·lelament, la radiografia també revela que l’Alt Empordà és la comarca amb la renda familiar disponible bruta més baixa de tota la regió sanitària: una mitjana de 14.500 euros per habitant, quan la mitjana gironina és de 15.500 euros per habitant.

CAUSES DE MORTALITAT. Pel que fa a les causes de mortalitat, tot i que el 2020 l’impacte de la pandèmia va ser el més rellevant a tota la regió sanitària, l’Alt Empordà és la comarca amb un percentatge de mortalitat derivat de la covid més baix: del 10,4%, quan la mitjana de la regió sanitària és del 18,6% i la catalana, del 20%.

Això no obstant, sí que el coronavirus va ser la primera causa de mort, tant entre els homes com entre les dones. En el cas dels homes, el segueixen, per aquest ordre, les malalties isquèmiques del cor; els tumors malignes de tràquea, bronquis i pulmó; les malalties mal definides i no classificables en altres grups, i les malalties cerebrovasculars. Pel que fa a les dones, completen el top 5 les malalties hipertenses, les malalties cerebrovasculars, les insuficiències cardíaques, i les malalties isquèmiques del cor.

Si ens centrem en les principals causes de mortalitat en persones joves, cal destacar que a la Regió Sanitària de Girona la primera causa de defunció en persones d’entre 15 i 34 anys són els accidents de trànsit; i la segona, els suïcidis en el cas dels homes, i els tumors malignes d’encèfal en el cas de les dones.

L’esperança de vida a la comarca ronda els 83 anys i és, juntament amb el Ripollès, de les més altes de la demarcació.

Leave a Reply

avatar
   
Notificar-li