La interpretació del patrimoni, un actiu que cal potenciar

0
1553

Si partim de la premissa que les persones que visiten llocs amb valor patrimonial – com l’Alt Empordà– tenen dret a gaudir del patrimoni i han de poder sentir-lo, comprendre’l i apreciar-lo, també podran contribuir a conservar-lo. És per això que es fa necessari dotar d’eines i recursos perquè els visitants puguin gaudir de la bellesa del patrimoni (i aquí em refereixo al cultural però també al natural) però a la vegada puguin entendre’l en la seva globalitat; per això la necessitat de generar accions per interpretar-lo.

La finalitat de la interpretació és mostrar als visitants el significat d’un element patrimonial quan estan en el seu temps d’oci. Això implica, d’una banda, que el nivell d’atenció dels visitants no serà sempre elevat, ja que es tracta d’una activitat recreativa, i, de l’altra, que l’ambient en el qual es troba el visitant és distès i sovint no acadèmic i/o formatiu. La interpretació, doncs, no busca la instrucció del visitant, sinó la provocació, alguna cosa que va molt més enllà del pur aprenentatge. «La interpretació del patrimoni és l’art de revelar in situ el significat del llegat natural, cultural o històric, al públic que visita aquests llocs en el seu temps d’oci», així ho defineix l’Associació per a la Interpretació del Patrimoni (AIP).

Per fer una bona interpretació del patrimoni i ser considerada com un eficaç instrument de gestió cal que, en primer lloc, estigui dirigida al públic general (incloses les persones amb discapacitat); en segon lloc, ha de ser una activitat lliure i voluntària, ja que en la majoria de casos haurem de tenir en compte el context recreatiu en què es troba el visitant: vacances, dies lliures o cap de setmana, entre altres. En tercer lloc, una bona interpretació passa ser una oferta que sigui inspiradora, motivadora i provocativa, tot per poder estimular el sentit crític de l’usuari. En quart lloc, en la mesura que es pugui, ha de ser suggerent i persuasiva i alhora ha d’estimular la participació activa. En cinquè lloc, ha de ser a partir de missatges clars, breus i concisos per poder orientar el visitant sobre fets concrets, revelar significats i interrelacions i, per descomptat, comptar amb la presència de l’objecte.

Per tot això descrit els objectius de tota intervenció són transversals i n’engloben d’educatius i d’oci; de gestió eficient, però també d’implicació i participació de públic. Així doncs, cal que el projecte sigui capaç estimular l’interès pel patrimoni del visitant i a la vegada oferir un producte recreatiu o d’oci de qualitat. Aquest ha de tenir alhora objectius orientats a la gestió de visitants, és a dir, aconseguir que els visitants tinguin un comportament respectuós amb el patrimoni i en la mesura que sigui possible viabilitat econòmica, sigui generant ocupació o equilibri pressupostari. Esdevé, però, essencial en un projecte d’interpretació del patrimoni establir com a prioritaris els objectius orientats a la implicació del públic, per això cal involucrar els visitants en la gestió del lloc visitat establint mesures orientades a la inclusió de la població local per així poder vincular la població local amb el seu patrimoni. Tot plegat ha de contribuir a la conscienciació ciutadana i mantenir com a meta la conservació del patrimoni, que és objecte final de la interpretació. D’aquesta manera s’aconseguirà assolir els objectius orientats a la preservació del patrimoni i alhora una difusió de proximitat i personalitzada, així com una coneixença del ciutadà del patrimoni local i proper.

Aquí voldria fer un incís i parlar de la necessitat d’implicar la població local, i per això, cal desenvolupar accions i metodologies per fomentar la participació directa i bidireccional de la població. Els ciutadans han de ser partícips directes en aquesta tasca d’interpretació, ja que l’activitat interpretativa és essencialment comunicativa i, per tant, cal que la comunicació sigui fruit d’un coneixement profund del lloc o l’element que s’interpreta. Per a això, és imprescindible conèixer a fons la relació existent entre les persones i el seu entorn, la història i la cultura locals, les tradicions, les llegendes, etc. En aquests aspectes és on hi ha l’essència del lloc i podem capturar-la i transmetre-la a través de les tècniques interpretatives. La presa de decisions en el procés de la planificació interpretativa es veurà afectada i influenciada pels diferents grups de persones implicades, el que enriqueix, sense cap dubte, el producte final i fa possible dur a terme certes activitats que requereixen la coordinació i la cooperació de diferents actors implicats per inspirar en la població local una sensació d’orgull respecte al seu patrimoni.

Leave a Reply

avatar
   
Notificar-li