El Consell redactarĂ  els projectes per fer diverses obres a sis nuclis de la comarca

0
1661

Se’n beneficiaran els ajuntaments de l’Armentera, Garrigàs, Masarac, Pedret i Marzà, Ventalló i Vilajuïga


 

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha aprovat la relació de les actuacions incloses en el Programa d’Assistència Tècnica als municipis per l’any 2019. Enguany, els serveis tècnics del Consell Comarcal redactaran sis dels set projectes presentats pels ajuntaments, amb un finançament a parts iguals entre ambdues administracions. En aquesta edició se’n beneficiaran els municipis de l’Armentera, Garrigàs, Masarac, Pedret i Marzà, Ventalló i Vilajuïga.

Per a l’Armentera, els tècnics comarcals redactaran el projecte de direcció d’obra per a la instal·lació d’una canonada d’impulsió i incorporació d’un pou al passatge de Santa Cristina. L’objectiu: millorar l’abastament a tot el terme municipal.

Per a Garrigàs, prepararan la memòria valorada per a la pavimentació i la canalització de les aigües pluvials del nucli d’Ermedàs. Per a Masarac, el projecte de pavimentació dels carrers del nucli urbà de Vilarnadal. Per a Pedret i Marzà, el projecte de prolongació de la vorera del carrer del Mar. Per a Ventalló, la direcció d’obres per asfaltar els carrers del nucli urbà. I per a Vilajuïga, el projecte de prolongació del carrer Roger de Llúria fins al carrer Oïdium.

EL PROGRAMA. La convocatòria del programa estava oberta a tots els pobles de la comarca. Cada Ajuntament podia demanar la redacció d’un únic projecte (la redacció d’instruments de planejament en quedava exclosa); però com que la capacitat dels serveis tècnics comarcals és limitada, s’han atès les peticions que realment es puguin assumir, tenint en compte la capacitat tècnica i econòmica dels ajuntaments. Val a dir, però, que en aquest cas només s’ha exclòs una petició per una qüestió de tipus tècnic.

L’assistència tècnica per a la redacció de projectes comporta el finançament compartit al 50% entre l’ens peticionari i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb un límit màxim per part de l’Administració supramunicipal de 4.000 euros per projecte i any (sense perjudici de poder passar aquest límit si les circumstàncies o la característica d’una obra en concret així ho aconsellés). Per determinar l’aplicació de les tarifes, es valora l’import de la redacció del treball d’acord amb els barems orientatius aprovats pels col·legis professionals corresponents, però reduïts en un 20%.

Leave a Reply

avatar
   
Notificar-li