El Consell Comarcal també congela les retribucions dels consellers per la crisi

0
717

El ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha aprovat de forma inicial el pressupost per al 2009 que puja a 19.921.524,96 euros (l’exercici anterior era de 18.993.189,55 euros), el que representa un augment del 4,89%. En el mateix dictamen hi estava inclosa l’aprovació de tota la plantilla de funcionaris, personal laboral i eventual i les seves retribucions. Les assignacions econòmiques pels càrrecs electes amb dedicació exclusiva o parcial al Consell, juntament amb les dietes que reben els consellers per assistència a les reunions i sessions plenàries, han quedat congelades. El ple es va celebrar ahir al vespre, a la seu de la institució.

Les dues partides més importants del capítol d’ingressos del pressupost comarcal són les transferències corrents –que corresponen a la prestació de serveis transferits, bàsicament per part de la Generalitat- que sumen 10.460.827,54 euros. A continuació hi ha la partida de taxes (7.978.597,07 euros), seguida de les transferències de capital (776.531), les previsions d’ingressos patrimonials (497.500 euros), i els passius financers (218.069,35 euros).

Pel que fa a les despeses, la compra de béns i serveis (12.953.899,70 euros) i les despeses de personal (4.196.485,53 euros) són els capítols més importants. Les inversions realitzades directament pels fons del Consells Comarcal pugen a 1.237.653 euros i inclou, entre altres, la construcció de la planta de residua a l’abocador comarcal (719.223 euros), el projecte de construcció de miradors (150.000 euros), la senyalització de les rutes de l’exili (117.180) i les millores a la zona esportiva comarcal (100.000 euros). El pressupost es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern (CiU i PSC), els vots en contra d’ERC, ICV i l’abstenció del PP.
 

Leave a Reply

avatar
   
Notificar-li