Educació i ciutat

0
1503

Ara fa pràcticament un any vaig publicar un article, “Educació, joves i infants, el 2016 a Figueres” (L’Empordà, 24/05/16), en què explicava: “Estem a final de maig i les dades de preinscripció escolar a primària i a secundària són reveladores del que fa temps que detecten els representants de la comunitat educativa de la ciutat (…): la tendència globalitzada als centres de primària (…) i l’augment de la pressió sobre l’educació secundària. Però això no passa a Figueres. A Figueres es manté la preinscripció als centres de primària i puja també la de secundària. (…) S’hauran de prendre decisions importants per abordar com arribarem a respondre a totes les necessitats d’aquí a 2020.”
I aquestes decisions s’han pres.

Des del govern municipal hem treballat braç a braç amb el Departament d’Ensenyament per tres línies més d’ESO, dues a l’institut Cendrassos i una a l’institut Narcís Monturiol, que garantiran una distribució equilibrada de l’alumnat, i així Figueres podrà continuar essent receptora de joves de tota la comarca que vinguin a cursar-hi secundària.

L’oferta de 2.700 places d’ESO en els quatre instituts públics i els dos centres educatius concertats s’ha omplert.

Mitjançant la col·laboració econòmica de l’Ajuntament, amb una partida de 57.000 €, a la programació que fa el Departament d’Ensenyament, es podrà atendre la demanda d’aquells joves de 16 a 21 anys que no han assolit els objectius de l’ESO.

El Programa de formació i d’inserció (PFI) i el Pla de transició al treball (PTT) tenen una finalitat educativa, formativa i professionalitzadora que facilitarà als alumnes el desenvolupament personal i l’adquisició de les competències professionals que els permetran una continuïtat formativa en la seva inserció laboral.

D’altra banda, els directors i les directores d’institut em van fer arribar la necessitat urgent d’afegir més unitats d’escolarització compartida (UEC) a la ciutat. Responent a aquesta demanda, hem aconseguit 12 places més i, a la vegada, diversificar aquestes places: per al proper curs seran 45 places UEC a Figueres: 10 de fusteria, 23 d’hostaleria i 12 noves places amb especialitats en aquest moment per determinar.

També preveiem en el pressupost de l’Ajuntament de 2017, per primera vegada, la creació d’un nou servei municipal d’unitats d’escolarització compartida (UEC).

Però la gran aposta és la formació professional. Si l’any passat incorporàvem un nou cicle (el Grau mitjà d’electromecànica, vinculat a l’institut Narcís Monturiol) als 21 cicles formatius que teníem als instituts de la ciutat, aquest any són dos més els que incorporem a l’oferta formativa: un Grau mitjà de forneria, pastisseria i confiteria, i un Grau superior de guia, informació i assistència turístiques, vinculats a l’institut Olivar Gran.

La importància d’aquest cicle formatiu de grau superior no és menor, ja que l’objectiu és alinear la formació a la nostra ciutat amb aquells llocs de treball propis de l’activitat econòmica de la comarca, de la qual el turisme és un dels motors principals. Hem fet prospeccions al mercat laboral i, en consonància, tindrem més cicles formatius a Figueres que permetin avançar-nos a la demanda i formar les persones per a aquells sectors en què realment es puguin promocionar professionalment i realitzar personalment.

Aquest és l’enfoc que hem donat a les necessitats educatives de la ciutat en els pressupostos de l’Ajuntament per a 2017. Perquè com a govern no ens cansem de repetir que l’educació és l’eix estratègic del progrés de la nostra ciutat, el motor de millora personal i de transformació social.

Aquesta és la resposta a les preguntes que sovint em formulen, com a alcaldessa, sobre el futur de la nostra ciutat, que en 20 anys ha vist molt transformada la seva realitat social. L’objectiu principal és que, a través de l’educació, aquesta diversitat social es transformi en riquesa i progrés, i no en exclusió i conflicte social.

Fins aquí exposo la feina acomplerta, però les necessitats segueixen, i apunto els reptes de futur que ens posem com a deures: el disseny i seguiment del nou servei municipal UEC; el disseny, seguiment i organització del servei d’educadors/es socials per als Instituts, entenent l’educació com un contínuum família-institut; el disseny, seguiment i organització del projecte Escoles Obertes; la creació de l’Institut Municipal per a la Formació i la Innovació, i, finalment, la recepció de l’estudi que està elaborant la Universitat de Girona “Diagnosi sobre la infància i l’adolescència de Figueres”, a partir del qual redactarem el Pla local d’infància i adolescència 2018-2022. Reptes que espero que estiguin a la llista de feina acomplerta d’aquí a un any. Som-hi!

Leave a Reply

avatar
   
Notificar-li