Cultura i ciutats

0
1542

La cultura fa que les ciutats siguin atractives, creatives i sostenibles. Com posen de manifest els monuments, el patrimoni i les tradicions culturals la història ens mostra que la cultura és clau per al desenvolupament urbà. No podem oblidar que sense la cultura no existirien les ciutats com a espais de vida dinàmics; i aquestes serien tan sols construccions de formigó i acer, proclius a la fractura i la degradació social. És a dir, la cultura és una eina clau per promoure el desenvolupament urbà sostenible i s’ha de fer per mitjà de la salvaguarda del patrimoni cultural i la promoció de la diversitat de les expressions culturals. En aquest sentit podem afirmar, doncs, que la cultura marca la diferència, però com es pot incorporar la cultura per assegurar l’eficàcia de les polítiques de planificació urbana sostenible? La UNESCO al seu informe Cultura i futur urbà ens dona algunes pautes i eines per aconseguir-ho. A l’informe hi ha exemples i proves que demostren el poder de la cultura com a recurs estratègic per a la creació de ciutats més inclusives, creatives i sostenibles.

En primer lloc, –i com no podia ser de cap altra manera– cal que les persones i el seu benestar han d’ocupar un lloc central en les iniciatives de desenvolupament local per aconseguir ciutats sostenibles i satisfer les aspiracions humanes. Aconseguir que les ciutats siguin més habitables depèn de la relació entre la cultura i les transformacions físiques i socials de les infraestructures de la ciutat. En aquest sentit l’estudi remarca que el patrimoni cultural i les activitats que promouen la diversitat cultural dels habitants de la ciutat poden augmentar la presa de consciència sobre el lloc, la identitat i el sentit de pertinença. És per això que la planificació territorial ha de ser un procés integrat que promogui la connectivitat entre els pobles rurals i les ciutats petites, mitjanes i grans, a través de la cultura.

En segon lloc, cal destacar que la promoció de la creativitat i la innovació a les ciutats, incloses les tecnologies digitals, es basen en l’enginy i la diversitat humana, recursos per aconseguir el desenvolupament urbà i unes ciutats més habitables. Segons l’estudi, les tecnologies digitals representen una força revolucionària que defineix la manera en què les persones produeixen, consumeixen i experimenten la cultura, a més d’una força que requereix un ancoratge ètic. Així doncs, la innovació i les TIC poden ajudar els responsables de la presa de decisions a configurar les ciutats d’una altra manera, aprofundir en la democràcia, donar poder als ciutadans i fomentar la seva participació en la governança.

En tercer lloc, la governança urbana té un paper fonamental en l’adaptació de l’oferta a les necessitats, així com en la prevenció de la destrucció dels recursos urbans i la marginalització de les minories. L’impacte de les forces globals i la manera com les ciutats defineixen els seus projectes urbanístics no varien només en funció dels països, sinó també a les ciutats i als barris. Els responsables de la presa de decisions han de garantir l’apoderament dels principals interessats, a tots els nivells, per aconseguir una governança inclusiva i sostenible. Les estratègies urbanes han d’integrar la diversitat cultural per tal de potenciar al màxim l’eficàcia dels recursos i del desenvolupament sostenible. Una governança urbana basada en la cultura suposa el compromís, la col·laboració, la coordinació i la sinergia entre les diferents parts interessades. S’ha de promoure una cooperació regional més sòlida entre les ciutats perquè puguin seguir prosperant juntes.

Les ciutats s’han convertit en laboratoris vius on es determina com afrontar, gestionar i experimentar alguns dels majors desafiaments a què ens enfrontem. Hem de reforçar els recursos culturals de les ciutats, així com el patrimoni, el qual proporciona un sentit i una identitat als seus habitants, i les oportunitats creatives capaces de fomentar la vitalitat, l’habitabilitat i la prosperitat d’aquestes. En constituir el fonament de la societat, la cultura ha d’estar al centre de les polítiques i estratègies sostenibles. No obstant això, malgrat la seva vital importància, preguntes clau com: «Quin ha estat l’impacte de la cultura en el desenvolupament urbà al voltant del món?» i «com pot ser decisiva la cultura per al nostre futur urbà?» han quedat sovint sense respondre. És hora de revertir-ho, ja que ciutat i cultura són un binomi guanyador.

Leave a Reply

avatar
   
Notificar-li