Hora Nova | Necrològiques | Hora Nova

FUNERÀRIA VICENS

972-501-212

Teresa Gamero Sánchez

59 anys. Morta el 24/9/22. Inhumada a Figueres.

Ramon Capa Crehuet

86 anys. Mort el 27/9/22. Inhumat a Figueres.

Maria Martínez Serrano

83 anys. Morta el 27/9/22. Incinerada

Luis Torres Guerri

85 anys. Mort el 28/9/22. Incinerat.

Irene Briggs Edmunds

72 anys. Morta el 29/9/22. Incinerada.

Francesca Cumbriu Ibañez

 100 anys. Morta el 30/9/22. Inhumada a Figueres.

FUNERÀRIA EMPORDANESA

972-672-211

Carmen Góngora Carmona

69 anys. Morta el 30/9/22. Incinerada.

Jose Miguel Soler Gutiérrez

67 anys. Mort el 30/9/22. Inhumat a Vilabertran.

Mercedes Fernández Rodríguez

96 anys. Morta l’1/10/22. Incinerada.

Rosario Galván Moreno

88 anys. Morta l’1/10/22. Inhumada a Llançà.