Hora Nova | Borsa de Treball | Hora Nova

BORSA DE TREBALL

Pujat fa 4 setmanes

FISERSA selecciona un/a tècnic/a de laboratori per l’Estació Depuradora i Potabilitzadora. FUNCIONS -Realitzar analítiques d’aigües potables i residuals -Supervisar i aprovar resultats analítics -Supervisar la correcta conservació de les mostres -Control dels reactius, dissolucions i material -Control de la gestió de residus -Supervisar activitats manteniment preventiu -Supervisió i gestió del sistema de qualitat -Col·laborar en […]

Llegir més