Receptari d’innovació cultural

0
1589

Finalitza el 2019. Particularment ha estat un any positiu per a mi i el meu equip, un any força enriquidor, ja que hem pogut treballar en processos d’innovació cultural i educativa en espais i institucions culturals ben diverses arreu de Catalunya. Per tant, un dels objectius que ens havíem marcat l’any 2019 en gran part s’ha assolit. Portar innovació a les institucions culturals petites i mitjanes. Com ho hem fet? Partíem de dues premisses. La primera és que els reptes als quals fem front les entitats i institucions culturals són de naturaleses diverses i complexes per això requereixen fórmules i accions innovadores. I la segona, creiem que no només les grans empreses o les grans institucions poden innovar sinó que si ens ho proposem les petites i mitjanes també ho poden fer.

En aquest context hem creat i desenvolupat un breu receptari d’innovació pensat per pautar i/o oferir els passos idonis per confeccionar la millor recepta davant el canvi constant i els nous reptes. El gran desafiament és cuinar quelcom innovador; trobar el punt d’equilibri perfecte que faci un projecte engrescador, innovador i, evidentment, viable, tant econòmicament com temporalment. L’objectiu és innovar sense perdre’s en l’intent i per això ens cal una magnífica matèria primera, una metodologia clara i un temps de cocció ideal per fer front a les necessitats de la societat actual. I, de fet, gràcies al nostre mètode hem innovat creant propostes educatives en institucions tan diverses com el Museu del Ferrocarril, el Museu de l’Empordà, el d’Història de l’Hospitalet o la Fundació Iluro (i casa Vicens) a Mataró . Totes institucions diverses, però amb un denominador comú: recursos pocs però amb moltes ganes i valentia dels responsables per engegar projectes de canvi i d’innovació.

El mètode que us presento té com a objectiu apropar aquests processos d’innovació a les institucions culturals i fer-ho de forma àgil i accessible. Un mètode, estimat/da lector/a, que vull compartir amb tu. Sota aquesta voluntat vull oferir en obert el receptari d’innovació cultural, una eina que seguint les 4 passes indicades et permet obrir un procés d’innovació sigui quina sigui la situació o la naturalesa de la institució. Quines són les passes?

En primer lloc, definir el repte i un cop identificat cal fer una pluja d’idees per donar-hi resposta. Compartim les primeres idees que ens vinguin al cap, cal que siguin valentes i imaginatives. Pensem noves idees radicalment diferents. Es busquen idees agosarades i que tinguin potencial per donar resposta al repte que hem definit. Un cop feta la pluja d’idees cal seleccionar-ne tres per a finalment triar “la guanyadora”. Un cop fet això, cal descriure la idea i la seva finalitat; identificar el seu valor innovador i realitzar un DAFO per determinar-ne la viabilitat. Un cop escollida la idea cal, en segon lloc, fer servir el que anomenem la tècnica de les 3P, que permet treballar i desenvolupar 3 eixos fonamentals: cal identificar el/s Propòsit/s, els Productes i les Persones. Els propòsits són els objectius, les metes, les finalitats que es volen assolir; els productes són tot allò que es generarà a partir del projecte, podent ser productes físics o immaterials, i les persones són els individus implicats, d’una manera o altra, en el projecte (productors, receptors, etc.). En tercer lloc, arriba el desenvolupament del projecte. Cal un pla de treball, es fa necessari definir-ne la missió, la visió del projecte; determinar-ne els objectius (concrets i mesurables); fixar-ne el calendari i determinar-ne les tasques i els responsables que les portaran a terme. En quart lloc, la nostra recepta proposa el mètode Kanvan per portar a terme el dia a dia del procés d’innovació. Aquest mètode permet reflectir de manera àgil com es va desenvolupant el projecte i el treball en equip, un mecanisme que facilita el seguiment del projecte en les seves diferents fases.

Per acabar, i no per això menys important, recorda que abans d’iniciar qualsevol procés de canvi i innovació que es genera des de i per a una institució requereix, com a mínim, dels següents elements: motivació, il·lusió i predisposició institucional. Recorda! Innovar necessita, primerament, un compromís ferm. Per això es fa necessari recursos gestionats de manera racional i operativa (encara que siguin mínimes no ens desesperem, si hi ha pocs recursos aquesta no ha de ser l’excusa); cal atendre les noves necessitats i prioritzar, tenint en compte diverses variables. Segonament, tenir en compte les persones. Situar la persona al centre, empoderant-la perquè pugui desenvolupar una mirada crítica i perquè sigui agent actiu al procés i , finalment, temps de construcció i implantació. Cal analitzar i valorar els canvis que es van produint; perseverar en els objectius marcats; readaptar en funció dels resultats parcials. Per acabar, un últim consell, deia Jorge Wagensberg “canviar de resposta és evolució, canviar de preguntes és revolució”, per moltes revolucions bon any 2020!

Leave a Reply

avatar
   
Notificar-li