Navata preveu construir 213 habitatges nous i Pedret i MarzĂ  limita el creixement

0
1495

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona ha aprovat definitivament els nous planejaments municipals dels dos municipis


La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona ha aprovat definitivament els nous planejaments municipals de Navata i Pedret i Marzà.

NAVATA. L’Ajuntament vol fomentar l’equilibri entre la conservació del territori i el seu desenvolupament urbanístic, transformant els actuals teixits urbans, o bé ampliant-los.

Destaca la millora de les connexions del poble a escala territorial, amb l’N-II i l’A-26, i a escala local, amb la urbanització del Golf de Torremirona, els nuclis de Can Miró i Canelles, i la resta de camins que vertebren el terme municipal. Aquesta millora facilitarà l’accés dels veïns al sistema d’equipaments, majoritàriament situats al límit est del sòl urbà, i a les zones verdes repartides pels diferents assentaments urbans, però principalment ubicades a la urbanització Torremirona Golf.

Pel que fa a la transformació urbana, el POUM planteja actuacions per completar i recuperar camins i places. Per exemple, l’obtenció de terrenys per reubicar l’Ajuntament en un lloc significatiu i fàcilment accessible, l’eliminació de l’aparcament a l’interior del nucli històric o la complexió de la xarxa viària interna al sud-oest del nucli de Navata. La suma de totes aquestes actuacions dins del sòl urbà possibilitarà una oferta de 57 nous habitatges.

Pel que fa als nous creixements, el POUM proposa la construcció de 156 nous habitatges al nord del nucli de Navata, desenvolupant gradualment tres sectors residencials que el planejament vigent en part ja contemplava. Aquests tres sectors, a més, contribuiran a la connexió física amb la urbanització del Golf de Torremirona i a generar un nou front edificat al llarg de l’N-II.

PEDRET I MARZÀ. En aquest cas, l’estratègia passa per reordenar els nuclis i millorar el teixit urbà i la seva relació paisatgística amb l’entorn rural, evitant nous creixements, atès que la capacitat actual és suficient per absorbir els futurs creixements demogràfics. D’aquesta manera, es redueix el potencial desproporcionat d’habitatges que preveia el planejament anterior i s’opta per xifres molt més realistes, amb una previsió de construcció de 24 nous habitatges.

Pel que fa a l’activitat econòmica, el POUM proposa reconèixer com a sector industrial amb un sostre màxim de 9.921 m2 la reordenació de les activitats existents al nord de l’N-260. També proposa fórmules de millora de la implantació i minimització del seu impacte paisatgístic.

Quant als espais oberts, planteja potenciar la configuració agroforestal i garantir els principals eixos de connexió ecològica amb la protecció de les zones d’especial interès natural dels Aiguamolls, tot preservant les àrees no aptes per a l’edificació i les zones inundables. Alhora es plantegen també mecanismes per encaixar paisatgísticament la singularitat de l’abocador comarcal a l’entorn.

Leave a Reply

avatar
   
Notificar-li