L’Escala regula els usos en sòl no urbanitzable

0
1104

El ple aprova de manera inicial canvis en el planejament per adaptar-los a altres legislacions i plans específics de protecció com el d’Empúries


El ple de l’Escala va aprovar inicialment la setmana passada la modificació del POUM per adaptar el sòl no urbanitzable al planejament territorial, urbanístic i sectorial que s’ha anat aprovant els darrers anys, així com al pla urbanístic d’Empúries. El nou redactat estableix mesures de protecció a diferents sectors de sòl no urbanitzable.

PARCS NATURALS I COSTA. La modificació puntual vol adaptar al sòl no urbanitzable a tot un seguit de legislacions i plans específics, com ara els relatius al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter; el dels Aiguamolls de l’Empordà; el pla territorial parcial de les comarques gironines; el pla director urbanístic del sistema costaner i altres com la modificació puntual del Pla Especial d’Empúries. En aquest darrer cas, per adaptar-se a la realitat física consolidada i a la legislació i planejament de rang superior es posaven en evidència contradiccions i incoherències amb el Pla General d’Ordenació Urbana vigent (PGOU). Pel principi de jerarquia normativa, es proposa modificar el PGOU, no tan sols en l’adaptació de les qualificacions d’aprofitament privat del sòl no urbanitzable, sinó també respecte els sistemes i determinacions del sòl urbà. En aquest cas també es contemplen les derivades de la modificació del Pla especial urbanístic d’Empúries que s’està tramitant.

EVITAR TRANSFORMACIONS. Amb tot, s’admetran els usos en sòls no urbanitzables en tres casos. El primer és el que es detalla a la Llei d’Urbanisme de Catalunya segons el tipus de zona. En segon lloc, són incompatibles i queden prohibits en la totalitat del sòl no urbanitzable tots els usos que impliquin transformació o lesionin o impedeixin valors i finalitats específiques que defineixen la zona. No s’admeten altres usos per als sòls no urbanitzables que no siguin els regulats. No obstant, s’accepten usos i edificacions que existeixen actualment i que es van establir legalment a l’aprovació d’aquestes normes.

ELS CAMPS SOLARS. Des del grup municipal d’ERC van valorar positivament les modificacions aprovades inicialment. La seva portaveu, Etna Estrems, considera que «s’han protegit de forma extra els terrenys d’interès paisatgístic per a tenir més eines municipals per gestionar les llicències d’obres per a instal·lació de grans camps solars». Estrems afegeix: «Cal protegir el territori i tenir un projecte clar de com i on volem la instal·lació d’aquest tipus de captadors al municipi, cosa que hem demanat des de fa mesos al govern des del nostre grup».

Leave a Reply

avatar
   
Notificar-li