La llum ja és el principal cavall de batalla dels empordanesos a l’hora de reclamar

0
720

Per primera vegada, l’oficina de consum recull més queixes sobre les companyies de llum que amb les de telefonia


Ha estat una de les queixes principals dels consumidors en els darrers mesos: el servei de l’electricitat. Problemes per l’elevat cost de la llum, tot el que comporta i els canvis de companyia que no han funcionat com el ciutadà esperava. Això es desprèn de la darrera memòria de l’Oficina de Consum del Consell Comarcal, que ha presentat les dades del 2021. Per primera vegada, les reclamacions als subministraments bàsics, especialment a les companyies de llum, superen les ja tradicionals reclamacions a companyies telefòniques.

L’entitat comarcal ho associa, principalment, a la pujada del preu de l’electricitat i també al canvi de tarifa que es va aprovar el mes de juny passat.

Segons l’Oficina, moltes empreses comercialitzadores del subministrament elèctric han tingut problemes a l’hora de facturar als seus clients, per la manca de les lectures i peatges per part de l’empresa distribuïdora. En conseqüència, uns 2 milions de punts de subministrament han patit retards en la facturació. A les persones consumidores afectades per aquesta manca de facturació i per l’augment del preu de l’energia se’ls acumulen els rebuts, que es poden traduir en impagaments i, fins i tot, talls de subministrament. En total suposa un 20,08% de les reclamacions tramitades.

Altres conflictes habituals són problemes amb la facturació del subministrament, que poden donar lloc a factures molt elevades a conseqüència d’errors en les lectures dels comptadors i la seva facturació. També són usuals els conflictes amb expedients de regulació de consums per manca de lectures reals del comptador en un temps determinat, o bé per avaries dels mateixos equips de mesura. El frau del subministrament elèctric tampoc queda exempt en aquest llistat.

En aquest apartat també s’inclouen les contractacions a domicili dels serveis i canvis de companyia. Aquestes contractacions es realitzen amb el consentiment de la persona consumidora, sense ser aquesta sempre conscient que s’està realitzant un canvi d’empresa, o bé per la promesa de rebaixa de preus que no són del tot reals.

Els comercials que fan les visites a domicili expliquen a les persones consumidores, sovint persones grans que es troben soles, que són de la mateixa companyia on tenen contractat el servei i que volen oferir-los un descompte per millorar el preu. En realitat el que solen fer és un nou contracte amb una altra empresa. Fins i tot en algunes ocasions s’ha detectat que es fan canvis de companyia sense el consentiment de les persones consumidores.

El segon lloc amb major nombre de reclamacions a l’Oficina de Consum de l’Alt Empordà l’ocupa el sector de la telefonia, amb un 19,51% de les reclamacions tramitades. Segons l’Oficina, es continuen detectant temes habituals, com ara el fet que l’operadora pretengui cobrar una penalització per baixa anticipada sense que l’usuari hagi signat un contracte amb clàusula de permanència.

El tercer lloc l’ocupa el sector de les vendes a distància, amb un 10,69%. Aquí cal destacar que, any rere any, van en augment les compres per internet, però amb la pandèmia hi ha hagut un augment de les reclamacions de compres efectuades per internet. Els principals problemes són per la manca d’entrega dels productes, o bé per la garantia. Les persones consumidores es troben que no saben a on han de dirigir les seves reclamacions, que no obtenen resposta, i que, fins i tot, la web on van fer la compra ha deixat d’operar. Si la pàgina web pertany a una empresa que té la seu dins de la Unió Europea, existeixen mecanismes per resoldre reclamacions de consum. Si no és el cas, no hi ha mecanismes.

Un 44,4% de les actuacions de l’Oficina de Consum de l’Alt Empordà són de persones de Figueres. De totes les reclamacions que s’han atès, més de la meitat s’han resolt amb acord satisfactori per ambdues parts, concretament un 57,60%.

Leave a Reply

avatar
   
Notificar-li