La contaminació per nitrats es comença a estendre cap al nord de l’Alt Empordà

0
5734

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha fet una revisió i ha inclòs Cantallops en el mapa de zones vulnerables


Fa uns anys que el problema va començar a aparèixer al sector sud de la comarca, però sembla que ara s’està estenent també cap a la zona nord. La Generalitat de Catalunya ha posat a informació pública la revisió de les àrees contaminades per nitrats procedents de fonts agràries, i Cantallops se suma als 34 municipis de la comarca que ja estaven inclosos en la zona de vulnerabilitat. De fet, és l’únic poble alt-empordanès dels 45 que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha designat com a nous territoris afectats.

El Govern català va fer la primera designació el 1998, però d’aleshores ençà s’ha anat revisant, i l’última actualització s’havia fet el juliol del 2019. Amb les dades de seguiment dels últims anys, però, els canvis en la qualitat de les aigües subterrànies afectades per nitrats han estat poc significatius.

PROGRAMA DE MESURES. A totes les zones vulnerables se’ls aplica un programa d’actuació aprovat el juliol del 2019, el qual preveu mesures com per exemple més restriccions en l’aplicació de fertilitzants nitrogenats (a la pràctica, es redueix el temps disponible per tirar adob als cultius), la reducció en les dosis màximes de nitrogen procedent de dejeccions ramaderes que es pot abocar a la base agrícola (fet que obligarà els afectats a buscar noves terres per ampliar aquesta base) o la prohibició d’implantar noves explotacions i d’incrementar la capacitat de bestiar de les que ja hi ha.

EL CAS DE CANTALLOPS. Amb les dades recollides el 2019, Cantallops té un índex de càrrega ramadera (ICR) del 0,551. Aquest valor és el resultat de dividir el nitrogen que provoquen les dejeccions ramaderes (tant del mateix municipi com dels municipis de l’entorn) entre el nitrogen admissible en les terres fertilitzades del mateix municipi. En el cas de Cantallops, hi ha 4 explotacions ramaderes i 38 explotacions agrícoles. El bestiar intensiu hi genera uns 38.746 kg de nitrogen, per una superfície fertilitzable de 481 ha.

Abans d’incloure’l en el mapa de vulnerabilitat, l’ACA ha pres nou mostres d’un pou que s’abasta de la conca alta de la Muga, amb aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat als granits i pissarres de la Jonquera i del roc de Frausa. I entre el 2007 i el 2018 hi ha detectat una mitjana de 46,3 mg de nitrats per litre d’aigua (el punt àlgid va ser el 2016, quan es va arribar als 85,6).

Leave a Reply

avatar
   
Notificar-li