Auxiliar mariner

Pujat fa 7 mesos

Port de Roses SA inicia el procés selectiu per a la contractació de personal fix discontinu: 6 auxiliars mariners (5 en torn de dia i 1 en torn de nit).

Imprescindible:

  • Certificat de Formació Bàsica en Seguretat (Competència Marinera) homologat per la Dirección General de la Marina Mercante.

S’ofereix:

  • Contracte de treball fix discontinu

Termini de presentació de sol·licituds fins al 24 de maig de 2022. El text íntegre de les bases es pot recollir a les oficines de MP Port de Roses SA, o mitjançant l’enllaç: https://www.portroses.com/ca/documents

Característiques del treball

ContacteTel. 972 15 44 12 / info@portroses.com

Sol·licita el lloc de treball